PRESNÁ KLIMATIZÁCIA
 Funkcia  
 Chladivo
Kompresor
 Ventilátor   Typ
 Produkt  Výkon    
   R407c   R410a
     
 ACCURATE - s priamym chladením     
 AX  7,2 - 95,4 kW
 ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●      
 AW  7,5 - 103 kW  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●      
 AD  23,8 - 91 kW  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●      
 AT  23,8 - 91 kW  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●      
 AF  24,9 - 102 kW  ●  ●  ●  ●  ●
 ●  ●      
 ACCURATE - vodou chladené       
 AC  8,5 - 225 kW
 ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●      
 AB  22,5 - 148 kW
 ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●      
 Oddelené kondenzátory       
 BRE  13 - 187 kW
       ●  ●      ●    
 BRC  13 - 120 kW
       ●  ●      ●    
 ARCC  14 - 116 kW
       ●          ●  
 BREC  16 - 108 kW          ●        ●  
 Suché chladiče          
 BDC 14 - 210 kW
               ●    
 ACCURATE - s priamym chladením (INVERTER)       
 i-AX  16 - 149 kW
 ●  ●  ●    ●  ●  ●      
 i-AW  17 - 159 kW
 ●  ●  ●    ●  ●  ●      
 i-AD  29 - 126 kW
 ●  ●  ●    ●  ●  ●      
 i-AT  29 - 126 kW
 ●  ●  ●    ●  ●  ●      
 i-AF  28 - 129 kW
 ●  ●    ●  ●  ●      
 Chladenie Rack
 CCD  26 - 39 kW                  
 CRCC-CW  16 - 31 kW                    
 CRCX-DX  4,7 - 33 kW          ●          
 I-HCAT  4,7 - 33 kW          ●  ●      
 Rack                      
 Container                      
                       

Pre podrobnejšie informácie navštívte prosím stránky výrobcu CLIMAVENETA.