Sortiment

Vodné chladenie je neustále vo vývoji. Relatívne malý význam bol v minulosti venovaný návrhom vodných okruhov týchto zariadení. V týchto dňoch  je však návrh a koncepcia v prvej línii a sú zamerané na nové požiadavky užívateľa.

Návrhy a konštrukcia našich veží boli vylepšené s týmto trendom. Naše výrobky sú v predstihu vzhľadom na ekologické požiadavky a sú v súlade s ekonomickými a právnymi požiadavkami pričom výkonnosť a dlhá životnosť je zásadnou prioritou.

Otvorené veže Uzatvorené veže Hybridné veže