Významnou službou je servisná a opravárenská činnosť. Zahŕňa v celom rozsahu služieb klimatizácie a chladenia opravy, servisy a uvedenie zariadení do prevádzky.

Montážni a servisní pracovníci zvládajú zložité systémy v technologických procesoch pri príprave chladnej vody v rôznych odvetviach priemyslu. Potravinárskom (mliekárne, liehovary, pivovary, ...), strojárskom (chladenie strojov, výrobných hál, ...), elektronickom pri výrobe el. súčiastok, farmaceutickom, automobilovom ako aj v ďalších odvetviach priemyslu. Zabezpečujeme servis stabilnej klimatizácie pre všetky druhy budov. obchodov, reštaurácií, rodinných domov, bánk, serverových miestností, kancelárií, supermarketov, hypermarketov, rozhlasových a televíznych štúdií, atď. Ťažiskom servisnej činnosti sú hlavne pravidelné servisné prehliadky a opravy väčších chladiacich strojov s rôznymi druhmi kompresorov v zmysle doporučení výrobcov za splnenia všetkých legislatívnych predpisov zákon č.286/2009 Z.z. Stiahnite si i vysvetlivky k povinnostiam prevádzkovateľa informácie. Na tieto činnosti vlastníme i certifikát podľa platnej legislatívy.

Viete aký je postup pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému ? Pozrite si Vyhlášku 422 z 13.12.2012 v Z.z.č.422/2012 §4

Profesionálnemu vykonaniu pracovnej činnosti zodpovedá aj naša kvalitná technická výbava: chladiarenské náradia ITE, REFCO pre samostatnú činnosť každého technika, meracie prístroje a zariadenia METEX, TESTO, záznamníky LOGGERT, odsávacie a prečerpávacie zariadenia rôznych výkonov (ITE) pre všetky druhy chladiva, dvojstupňové vákuovacie zariadenia rôznych značiek (REFCO, ITE), manipulačné čerpadlá pre rôzne médiá, testery vlhkosti , kyslosti, detektory úniku chladiva a pod. Spoločnosť Paragon s.r.o. zamestnáva niekoľko technikov, ktorí sú spolu s vedúcim oddelenia servisu, montážnym dozorom, supervízorom a servisnými vozidlami okamžite schopní zabezpečiť požadované služby.

Dôkazom dobrej práce je požiadavka na servisné zmluvy zo strany zákazníkov pre ktorých je chladenie veľmi dôležité a pre niektorých z nich držíme stálu pohotovosť.

- Dokážeme zabezpečiť nepretržitú prevádzku chladiacich strojov v dôležitých prevádzkach, pre ktoré je chladenie nevyhnutné pre ich existenciu.

- Servisná činnosť poskytovaná firmou Paragon zahŕňa aj opravu a servis špecifických chladiacich zariadení (napr.skrutkové, piestové kompresory a pod).