Teplá voda, ktorá sa má ochladiť je čerpaná do hornej časti veže pomocou potrubia. Táto voda je distribuovaná na povrch tepelného výmenníka pomocou trysiek. Pomocou ventilátora čerstvý vzduch vstupuje do spodnej časti veže a vystupuje cez hornú časť, kde sa pri prechode cez mokrý výmenník zohreje a nasýti. V dôsledku povrchového napätia a vďaka výmene tepla sa zachytí voda na povrchu, šíri sa jedným smerom a padá po výške chladiace veže. Výmenná plocha potom narastá. Ochladená voda vďaka nútenému prúdeniu vzduchu padá do vane so sklonom do dolnej časti veže.

Podrobnejšie údaje nájdete na stránke výrobcu JACIR  

 


Jacir