Otvorené hybridné chladiace veže

Od roku 1973 sa začali otvorené chladiace veže typu S, ATM a KS navrhovať a vybavovať výmenníkom na potlačenie vzniku „vodného oblaku“. Tieto veže sa označujú SIM, ATIM a  KSIM. Ich účinnosť je zabezpečená rebrovaným trubkovým výmenníkom v kombinácii s regulovaným rozstrekovaním vody na plášti pomocou regulačného ventilu.  Táto regulácia prietoku je veľmi unikátna na trhu. V tomto prípade je vzduch oveľa suchší, a to vďaka menšiemu rozprašovaniu vody ako aj vďaka vysušeniu pomocou výmenníka. Okrem viditeľného potlačenia vzniku „vodného oblaku“, tento systém znižuje spotrebu vody až o 80 %, a je aj ďalšou zábranou jeho šírenia. Táto technológia bola vyvinutá spoločnosťou Jacir – Air Traitement v spolupráci s CETIAT vo Francúzsku pred 30 rokmi, a je teraz predmetom patentov.