Nordmann Engineering

Už od samého začiatku bola centrom  a cieľom celého nášho úsilia zdravá klíma, teda správne regulovateľné  zvlhčovanie vzduchu.
Dokonca už prvé výrobky boli použité ako profesionálne  zvlhčovanie v priemysle a od prvého dňa sme sa špecializovali na elektródovú technológiu výroby sterilnej pary.
 

Inovácia bola vždy hnacou silou v spoločnosti Nordmann Engineering AG, či už išlo o  využitie moderných technológií a materiálov, alebo nových metód, ako je napríklad revolučný a celosvetovo patentovaný SC - systém, ktorý minimalizuje množstvo vytvárania vodného kameňa v parných valcoch.

Kvalita bola ďalšou nekompromisnou požiadavkou pre úspech. V roku 1993 bol vysoký štandard kvality výrobkov Nordmann potvrdený SQS a spoločnosť Nordmann získala certifikát ISO 9001. Tento certifikát bol obnovený s aktualizovaným vydaním ISO 9001:2000 v roku 2002.

Celosvetová distribúcia produktov Nordmann prebieha výhradne prostredníctvom špeciálne vybraných a výrobcom vyškolených nezávislých zástupcov rôznych krajín. Dlhý zoznam skvelých referencií z celého sveta, potvrdzuje dobré spojenie s našimi zákazníkmi.

Nordmann Engineering AG je dcérskou spoločnosťou Walter Meier (Climate International) Ltd.

 

Pre podrobnejšie údaje navštívte prosím stránku výrobcu NORDMANN-ENGINEERING.