Značka REFRION predstavuje spojenie dvoch samostatných divízií:

divízia pre vzduchom chladené chladiace zariadenia a divízia pre výmenníky .

Prvá divízia bola založená v roku 2002 pod názvom XChange Cooler Division. Táto vyvíja, navrhuje a vyrába suché chladiče a kondenzátory najvyššej kvality, ktoré zaručujú optimálny výkon.

Zatiaľ čo druhá divízia Coils Division, bola získaná v roku 2005 s cieľom vyrábať lamelové výmenníky tepla používané v chladení, v oblastiach klimatizácie a priemyslu.

Divízia Cooler Coils ponúka široký výber výrobkov (je k dispozícii asi 40.000 modelov ) , ktoré môžu byť použité vo všetkých oblastiach chladenia, klimatizácie a chladenia v priemyselných procesoch a pod.

Rozmanitý sortiment je navrhovaný vo veľkostiach , s ktorými je možno ľahko manipulovať a transportovať ich pomocou najbežnejšej dopravy.
Celá paleta výrobkov bola navrhnutá tak , aby bola úplne odolná voči atmosférickým vplyvom aj v zimnom období. S výnimkou najmenších rád kondenzátorov, pre ktoré sa používajú kryty v predlakovaného hliníka , sú výmenníky navrhované v rámoch a s krytmi z pozinkovaného oceľového plechu opatreného práškovou farbou.

Lamelové elementy na výmenníkoch vzduchom chladených zariadeniach Refrion, môžu byť vyrobené z hliníku , predlakovaného hliníka , hydrofilného hliníka alebo medi . Medené rúrky môžu byť v rôznych formách v závislosti od ich použitia : hladké guľaté, oválne hladké, drážkované guľaté.

Ako leader na európskom trhu, Refrion ponúka výber dvoch typov ventilátorov, ktorý môže byť buď tradičný AC alebo nový EC-elektronický komutátor .

- Štandardné AC ventilátory: 3 - fázové alebo jednofázové, s tepelnou ochranou, trvalo mazané, staticky a dynamicky vyvážené

- EC ventilátory s elektronickým komutátorom/ úspora energie: zabezpečujú optimálny výkon , ako aj extrémne nízke hladiny hluku a úsporu spotreby energie. Všetky elektrické komponenty sú certifikované a sú v súlade s najprísnejšími európskymi bezpečnostnými normami.

Refrion vzduchom chladené zariadenia môžu byť vybavené extrémne širokou škálou príslušenstva, ktorú je možné ľahko vybrať vo fáze ponuky/objednávky pomocou softwaroveho programu Refrion .

Kompletný sortiment vzduchom chladených zariadení je k dispozícii v Refrion katalógoch.

 

 

 

 

 

 

 

Pre podrobnejšie informácie navštívte stránku výrobcu REFRION.