REVERZIBILNÉ JEDNOTKY
Funkcia  Chladivo Kompresor  Ventilátor  Výmenník 
 Produkt  Výkon
 

 Vzduchom chladené pre vonkajšiu inštaláciu           
 BRAN  4,6 - 31,3 kW
 ▲  ▲   R410a  ▲      ▲  ▲  
 NX-N-P  35,8 - 319 kW
 ▲  ▲   R410a  ▲      ▲  ▲
 NX-N-T  148 - 335 kW  ▲  ▲   R410a  ▲        
 NECS-N-T  48 - 151 kW
 ▲  ▲   R410a  ▲      ▲

 NECS-N  320 - 833 kW  ▲  ▲   R410a  ▲      ▲
 RECS  189 - 399 kW
 ▲  ▲   R134a    ▲    ▲
 FOCS-N  441 - 1162 kW
 ▲  ▲   R134a    ▲    ▲
 Vzduchom chladené modulárne           
 MICS-N  17,3 - 42,5 kW
 ▲  ▲   R410a  ▲      ▲  ▲  
 Vzduchom chladené pre vnútornú inštaláciu           
 BRN  4,6 - 14,6 kW
 ▲  ▲   R410a  ▲    ▲    ▲  
 MICS-CN  17,3 - 42,5 kW
 ▲  ▲   R410a  ▲    ▲    ▲  
 NECS-CN  36 - 303 kW
 ▲  ▲   R410a  ▲    ▲    ▲  
 Vodou chladené           
 NECS-WN  43,4 - 371 kW
 ▲  ▲   R410a  ▲        ▲  
 RECS-W  174 - 801 kW
 ▲  ▲   R134a    ▲        ▲
Vzduchom chladené s úplným SZT
                 
 NECS-NR
 33 - 850 kW
  ▲

  R410a

   


 FOCS-NR
 199 - 826 kW
  ▲

  R134a
 

 
 

Vodou chladené s úplným SZT
                 
 NECS-WNR
 45,7 - 491 kW
  ▲

  R410a

   


 FOCS-WNR
 183 - 839 kW
  ▲

  R134a
 

 
 

Pre podrobnejšie informácie navštívte prosím stránky výrobcu CLIMAVENETA.

 


 

Jednotlivé aplikácie, riešenia a výber  Climaveneta zariadení pre vykurovanie

  •  pre stredné teploty
  •  vysoké teploty
  •  ohrev TÚV stredných teplôt

pri využití energií:

  • energia vzduch
  • energia voda
  • geotermálna energia

Výber jednotky podľa aplikácie

Jednoúčelové tepelné čerpadlá PRANA

Často kladené otázky