REVERZIBILNÉ JENDNOTKY S ÚPLNÝM SZT Funkcia  
 Chladivo
Kompresor 
 Ventilátor
Výmenník
 Produkt  Výkon
   
 Vzduchom chladené          
 NECS-NR  36 - 823 kW  ● ● 
 R410a    ●  ●  ●  ●
 FOCS-NR  200 - 826 kW  ●

 R134a  ●    ●    ●
 Vodou chladené          
 NECS-WNR  45,7 - 491 kW  ●

 R410a  
   ●  
 FOCS-WNR  194 - 891 kW  ●

 R134a  ●        ●
 INTEGRA Line 4-pipe systems
 Vzduchom chladené INTEGRA jednotky pre 4 trubkové systémy          
 NECS-Q  36 - 850 kW  ●
   R410a    ●  ●    ●
 ERACS2-Q  200 - 826 kW  ●
   R134a  ●  
 ●    ●
 i-FX-Q  466 - 811 kW  ●
   R134a  ●        ●
 Vodou chladené INTEGRA jednotky pre 4 trubkové systémy          
 NECS-WQ  48 - 520 kW  ●
   R410a  
   ●  
 ERACS2-WQ  189 - 870 kW  ●
   R134a  ●        ●

Pre podrobnejšie informácie navštívte stránky výrobcu CLIMAVENETA.