ROOFTOPY a WET jednotky  Funkcia    Chl. Kompr. Rekuperátor  Vent. vnút.
Vonk.
 Produkt

Výkon [kW]

           
 Vzduchom chladené rooftopy s vysokou účinnosťou
 WSM
 23,3- 459
 ▲  ▲
 ▲  
R410a
     ▲    ▲
 WSM-T  23 - 459
 ▲    ▲  ▲  R410a      ▲    ▲
 Vzduchom chladené rooftopy s vysokou účinnosťou "all in one"
 WHISPER  35 - 197
 ▲  ▲  ▲   R410a  ▲        ▲
 ▲
 WHISPER-T  35 - 197
 ▲    ▲
 R410a  ▲        ▲  ▲
 WHISPER ENTHALPY
 47 - 243
 ▲  ▲
 ▲  R410a  ▲  

   ▲  ▲
 WHISPER ENTHALPY-T
 47 - 243
 ▲
 ▲  R410a  ▲


 ▲  ▲
 WHISPER HALL
 46 -146
 ▲  ▲
 ▲  R410a  ▲    ▲
 ▲  ▲
i-WHISPER ENTHALPY-T  87 - 338
 ▲  ▲  ▲  R410a  ▲    ▲    ▲  ▲
 Vodou chladené rooftopy pre WLHP a WSHP            
 WET-RMT  11,7 - 34,4
 ▲  ▲      R410a  ▲      ▲    
 WET ENTHAPLY  55,7 - 278
 ▲  ▲  ▲    R410a  ▲    ▲    ▲  
 WET-RFT  41,2 - 388
 ▲  ▲  ▲    R410a  ▲      ▲    
 WET-RTF-R  44,8 - 468
 ▲  ▲  ▲    R410a  ▲  ▲    ▲    

Pre podrobnejšie informácie navštívte prosím stránky výrobcu CLIMAVENETA.