VZT jednotky   Funkcie  Ventilátor   Ovládač
 Produkt  Výkon
 VZT jednotky       
 WIZARD  0 - 115 400 m3/h  ●  ●  ●  ●  ●  ●

Prepodrobnejšie informácie navštívte prosím stránky výrobcu CLIMAVENETA.