Iné Funkcia Chladivo Kompresor Ventilátor
 Produkt  Výkon  
 Kondenzačné jednotky
 BRAT-MC  5,6 - 35,8 kW   ● R407c   ●     ●
 HCAT  37 - 170 kW   ● R407c   ●     ●
 MCAT  110 - 351 kW
  ● R407c     ●   ●

Pre podrobnejšie informácie navštívte stránky výrobcu CLIMAVENETA.