CHLADIČE KVAPALÍN  Funkcia  Chladivo  Kompresor Ventilátor Výmenník
 Produkt  Výkon [kW]
 
   
   
 
 Vzduchom chladené pre vonkajšiu inštaláciu           
 BRAT  4,9 - 32,9
 ▲   R410a    ▲    ▲      ▲  
 NX-P  39,2- 227  ▲   R410a    ▲    ▲      ▲
 NX-P  159 - 327  ▲   R410a    ▲    ▲      ▲  
 NECS-T  159 - 352  ▲   R410a    ▲    ▲      
 NX-T  159 - 352  ▲   R410a  
   ▲      
 NECS  334 - 885  ▲   R410a    ▲    ▲      
 FOCS  134 - 516  ▲   R134a        ▲      ▲
 FOCS  252 - 516  ▲   R134a      ▲      
 FOCS2-K  295 - 1818  ▲   R134a            
 FOCS-XL  272 - 1180
 ▲   R134a      ▲      
 FOCS2-CA  307 - 1543
 ▲   R134a      ▲      
 i-FX (1+i)
 567 -1273
 ▲   R134a      ▲    
 TECS2  220 - 1324
 ▲   R134a
 ▲      ▲    
 Vzduchom chladené modulárne       
 MICS  18,2 - 44,7
 ▲   R410a
   ▲    ▲      ▲  
 Vzduchom chladené s voľným chladením - free cooling      
 NECS-FC
 41,5 - 477
 ▲   R410a    ▲    ▲      ▲  
 FX-FC
 332 - 1450
 ▲   R134a
 
   ▲        ▲
 Vzduchom chladené pre vnútornú inštaláciu
 BRA  4,9 - 15,4
 ▲   R410a    ▲        ▲  ▲  
 MICS-C  18,2 - 31,9 
 ▲   R410a
   ▲        ▲  ▲  
 NECS-C  35,8 - 325
 ▲   R410a    ▲        ▲  ▲  
 Vodou chladené
 BRH  5,5 - 35,1
 ▲   R410a    ▲          ▲  
 NECS-W
 43,4 - 371
 ▲  ▲ R410a    ▲          ▲  
 FOCS-W  87 - 447
 ▲  ▲ R134a      ▲          ▲
 FOCS2-W  306 - 2416
 ▲  ▲ R134a      ▲          ▲
 FOCS3-W  188 -1693  ▲   R134a      ▲          ▲
 TECS2-W  241 - 1949
 ▲  ▲ R134a
 ▲              ▲
 Chladič bez kondenzátora
 HE  4,7 - 32,4
 ▲   R407c    ▲          ▲  
 NECS-ME  39,5 - 432
 ▲   R410a    ▲          ▲  
 FOCS-ME  79,2 -410
 ▲   R134a
     ▲        
 ▲
 FOCS-ME  219 -2240  ▲   R134a      ▲          ▲
 Oddelené kondenzátory
 NHCR  7,9 - 40,1
 ▲   R407c    ▲    ▲        
 NCE  45 - 566
 ▲   R410a
   ▲    ▲        
 FCE  75,8 - 894
 ▲   R134a    ▲    ▲        

 You can find more informations on the page of producer CLIMAVENETA.