Legislatíva
 Zákon č. 286/2009 Z.z.
 Povinnosti prevádzkovateľov chladiacich a klimatizačných  zariadení